Handrevalidatie is zowel de conservatieve als postoperatieve behandeling van hand- en polsaandoeningen.
Letsels aan de hand en pols kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren.
Het belangrijkste doel van de handrevalidatie is dan ook het herwinnen van de functionaliteit van de hand.