Onderzoek heeft aangetoond dat cardiale revalidatie een positief effect heeft op de levenskwaliteit van hartpatiënten. Tijdens de cardiale revalidatie krijgt u inzicht in de diverse factoren die de gezondheid van het hart beïnvloeden.

We stimuleren en helpen u om uw lichamelijke conditie weer op te bouwen met oefeningen op maat. Bovendien leert u uw mogelijkheden en grenzen kennen en ontdekt u hoe u het risico op hart- en vaatziekten kan verlagen.
Het oefenprogramma is een combinatie van cardio-oefeningen (zoals fietsen en roeien)
en krachtoefeningen.