Manuele therapie

Manuele therapie is een specifiek domein binnen de kinesitherapie dat zich richt op zenuw-, spier- en gewrichtsaandoeningen. Het is gebaseerd op klinisch redeneren, maakt gebruik van specifieke diagnostische- en behandelingstechnieken, inclusief manuele handgrepen/ technieken en therapeutische oefenvormen. Manuele therapie is gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke en klinische evidentie en aangepast aan het biopsychosociaal gezondheidsprofiel van de patiënt.

De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretching-technieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling, harmoniserende technieken, medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing.

  • Manuele therapie: voor wie ?

Manuele therapie is een efficiënte en geschikte therapie voor iedereen, voor elke leeftijd, voor elk beroep.

Ook intensieve sportbeoefenaars, die het bewegingsstelsel zeer op proef stellen, kunnen bij de manueel therapeut terecht voor bewegingsadvies ter preventie van sportblessures of voor een efficiënte oorzakelijke behandeling van hun sportletsel. Bij veel sportletsels en overbelastingsletsels ligt het accent van de revalidatie op een goed begeleid oefentherapeutisch programma. De manueeltherapeut is hiervoor ideaal geplaatst.

Met manuele therapie worden stroeve gewrichten en spieren losgemaakt en zeurende pijn vermindert of ongedaan gemaakt. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueeltherapeut namelijk naar de oorzaak in het gehele lichaam en biedt de therapeut een behandeling op maat.