Algemene kinesitherapie

De kinesitherapeutische hulpverlening is gericht op het verminderen van problemen bij het bewegen. Zij beoogt de kwaliteit van het bewegen, verminderd door ziekten, aandoeningen, traumata, ongevallen en syndromen, te verbeteren of te behouden.  Dit door bewegingstherapie (actieve oefeningen), mobilisaties, fricties, stretching en fysische therapie (electrotherapie en ultrason).

Zoals bij enkelverzwikkingen, tennisellebogen, schouderproblemen enz.